Dagmar Voss » Wat is KOPP

Wat is KOPP

Wat is KOPP nu precies?

KOPP staat voor Kind van Ouder met Psychische Problemen. Het is een ongrijpbare, weinig begrepen en vaak niet (h)erkende problematiek. Mensen ondervinden op allerlei wijze hinder van hun KOPP ervaringen, soms zelfs zonder dat door te hebben. Een greep uit de symptomenlijst:

  • moeite eigen grenzen te herkennen
  • perfectionisme
  • te veel geven en bang om te nemen
  • onzeker zelfbeeld
  • gevoel van onvolledigheid
  • geen ‘Nee’ durven zeggen
  • mentale en fysieke uitputting

Mensen die een kind zijn van een ouder met psychische problemen worstelen in feite met de nasleep van hun jeugd. Als kind wist je misschien dat je ouder een psychisch probleem had, maar lang niet altijd worden psychische stoornissen als zodanig erkend of gediagnosticeerd. Hierdoor kan het dus ook goed dat je wel gemerkt hebt dat er iets niet helemaal goed zat in de thuissituatie en besef je later, of misschien nu pas, dat er sprake is geweest van een psychische ziekte bij een van je ouders.

Knokken
De complexiteit en ‘abnormaalheid’ van je jeugd, waardoor je als kind op uiteenlopende manieren bent overbelast en op een ongewone manier hebt moeten ‘knokken’, heeft gevolgen in je volwassen leven. Misschien heb je onvoldoende grip op de eigen emoties en heb je het gevoel door anderen niet goed te worden begrepen. Misschien begrijp je jezelf niet eens.
Het komt er vaak op neer dat je in je eigen volwassenheid blijft doorknokken, zelfs als je niet meer direct met je ouders te maken hebt, omdat je niet meer bij ze woont, of omdat ze zijn overleden.

Wat nu?
Er is veel onderzoek gedaan naar KOPP en er is veel onderzoek gaande. Het verleden kan je niet herschrijven en de jeugd niet overdoen, maar met de gevolgen van je KOPP, met je huidige beleving van problemen, emoties en welbevinden, is goed om te gaan. Samen met mijn collega geef ik twee keer per jaar een volwassen KOPP cursus, gratis voor de inwoners van de regio Kennemerland. Verder bied ik coaching en vaardigheidstrainingen waarmee mensen die in hetzelfde schuitje zitten enorme stappen vooruit hebben gemaakt zodat ze zelf weer de regie op hun leven ter hand hebben genomen.
Een ‘quick fix’ bestaat helaas niet op dit gebied, maar een streepje vóór heb je in ieder geval wel: je turbulente jeugd heeft immers een doorzetter van je gemaakt!