Dagmar Voss » Perfectionisme

Help! Ik ben zo streng voor mezelf.

Het is een veelvoorkomend dilemma, niet alleen bij volwassen KOPP vrouwen (kind van ouder met psychische problemen), maar ook zonder een KOPP jeugd worden veel vrouwen erdoor geteisterd:

Te hoge eisen stellen, de lat te hoog leggen, te perfectionistisch!

“Hoe hard ik ook mijn best doe, mamma wordt niet blij”.
Een algemene vrouwen-valkuil? Dat weet ik niet. Er zijn heel veel verschillende oorzaken waardoor iemand in hoge mate last heeft van perfectionisme. Een voorbeeld. Als je als kind veel gezorgd hebt voor je psychisch zieke ouder en hij of zij dit als vanzelfsprekend aannam en je zelden erkenning of waardering hiervoor kreeg, heb je de ervaring opgeslagen dat “het nooit goed genoeg is, hoezeer je ook je best doet. Want mamma of pappa blijven problemen houden of worden niet blij, hoe hard je je ook inzet.” (meer…)