Dagmar Voss » Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Privacybeleid

 

Dagmar Voss hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Neem contact met ons op via vossdagmar@gmail.com  als u vragen of problemen heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens en we helpen u graag verder.

Door deze site en / of onze diensten te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Dit privacybeleid maakt deel uit van onze algemene voorwaarden; door akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden, gaat u ook akkoord met dit beleid. In het geval van een botsing van termen die worden gebruikt in de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid, hebben de laatste de overhand.

 

Inhoudsopgave

 1. Definities gebruikt in dit beleid
 2. De principes voor gegevensbescherming die we volgen
 3. Welke rechten hebt u met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?
 4. Welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen
 5. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken
 6. Wie heeft nog meer toegang tot uw persoonlijke gegevens
 7. Hoe we uw gegevens beveiligen
 8. Informatie over cookies
 9. Contactgegevens

 

Definities

 • Persoonsgegevens – alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Verwerking – elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op verzamelingen persoonlijke gegevens.
 • Gegevensobject – een natuurlijk persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt.
 • Kind – een natuurlijke persoon jonger dan 16 jaar.
 • Wij / wij (al dan niet met hoofdletters) – Dagmar Voss

 

Gegevensbescherming Beginselen

We beloven de volgende principes voor gegevensbescherming te volgen:

 • Verwerking is legaal, eerlijk, transparant. Onze verwerkingsactiviteiten hebben wettige gronden. We houden altijd rekening met uw rechten voordat de verwerking van persoonlijke gegevens plaatsvindt. Wij zullen u op verzoek informatie verstrekken over Verwerking.
 • De verwerking is beperkt tot het doel. Onze verwerkingsactiviteiten passen bij het doel waarvoor persoonlijke gegevens zijn verzameld.
 • De verwerking gebeurt met minimale gegevens. We verzamelen en verwerken alleen het minimale aantal persoonlijke gegevens dat voor welk doel dan ook nodig is.
 • De verwerking is beperkt met een tijdsperiode. We slaan uw persoonlijke gegevens niet langer op dan nodig is.
 • We zullen ons best doen om de nauwkeurigheid van gegevens te waarborgen.
 • We zullen ons best doen om de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen.

 

Rechten van de betrokkene

De gegevenshouder heeft de volgende rechten:

 1. Recht op informatie – wat betekent dat u het recht moet hebben om te weten of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt; welke gegevens worden verzameld, van waar het wordt verkregen en waarom en door wie het wordt verwerkt.
 2. Recht op toegang – wat betekent dat u recht hebt op toegang tot de gegevens die van / over u zijn verzameld. Dit omvat uw recht om een kopie van uw verzamelde persoonlijke gegevens te vragen en te verkrijgen.
 3. Recht op rectificatie – wat betekent dat u het recht hebt om rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken die onjuist of onvolledig is.
 4. Recht op wissen – wat betekent dat u in bepaalde omstandigheden kunt vragen om uw persoonlijke gegevens uit onze administratie te verwijderen.
 5. Het recht om de verwerking te beperken – dit betekent dat wanneer bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, u het recht hebt om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
 6. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking – wat betekent dat u in bepaalde gevallen het recht hebt om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld in het geval van direct marketing.
 7. Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde Verwerking – wat betekent dat u het recht hebt om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde Verwerking, inclusief profilering; en niet te worden onderworpen aan een beslissing uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde Verwerking. Dit recht kunt u uitoefenen wanneer er een uitkomst van de profilering is die juridische gevolgen met zich meebrengt die van invloed zijn op u of die u aanzienlijk beïnvloeden.
 8. Recht op gegevensoverdracht – u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen in een machinaal leesbaar formaat of als het haalbaar is, als een directe overdracht van de ene processor naar de andere.
 9. Het recht om een klacht in te dienen – in het geval dat we uw verzoek onder de Rights of Access weigeren, zullen we u een reden geven waarom. Neem contact met ons op als u niet tevreden bent met de manier waarop uw verzoek is afgehandeld.
 10. Recht voor de hulp van de toezichthoudende autoriteit – wat betekent dat u het recht heeft op hulp van een toezichthoudende autoriteit en het recht op andere rechtsmiddelen, zoals het claimen van schadevergoeding.
 11. Recht om toestemming in te trekken – u hebt het recht om elke gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken.

 

Gegevens die we verzamelen

 1. Informatie die u ons hebt verstrekt
 2. Dit kan uw e-mailadres, naam, factuuradres, thuisadres enz. Zijn, voornamelijk informatie die nodig is om u een product / dienst te leveren of om uw klantervaring bij ons te verbeteren. Wij bewaren de informatie die u ons verstrekt om commentaar te geven of andere activiteiten op de website uit te voeren. Deze informatie omvat bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres.
 3. Informatie die automatisch over u wordt verzameld
 4. Dit omvat informatie die automatisch wordt opgeslagen door cookies en andere sessie tools. Bijvoorbeeld uw winkelwagen informatie, uw IP-adres, uw winkelhistorie (als die er is) enz. Deze informatie wordt gebruikt om uw klantervaring te verbeteren. Wanneer u onze diensten gebruikt of de inhoud van onze website bekijkt, kunnen uw activiteiten worden vastgelegd.
 5. Informatie van onze partners
 6. We verzamelen informatie van onze vertrouwde partners met de bevestiging dat ze juridische redenen hebben om die informatie met ons te delen. Dit is informatie die u rechtstreeks aan hen hebt verstrekt of die zij om andere juridische redenen over u hebben verzameld. Bekijk hier de lijst met onze partners.
 7. Publiek beschikbare informatie
 8. We kunnen informatie over u verzamelen die openbaar beschikbaar is.

 

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om:

 • bieden onze service aan u. Dit omvat bijvoorbeeld het registreren van uw account; u voorzien van andere producten en diensten die u hebt aangevraagd; u op uw verzoek promotionele artikelen aanbieden en met u communiceren over die producten en diensten; communiceren en communiceren met u; en u op de hoogte te brengen van wijzigingen in services.
 • verbeter uw klantervaring;
 • een wettelijke of contractuele verplichting nakomen;

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens op legitieme gronden en / of met uw toestemming.

Op grond van het aangaan van een contract of het nakomen van contractuele verplichtingen, verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om jou te identificeren;
 • om u een service te bieden of om u een product te sturen / aanbieden;
 • communiceren voor verkoop of facturering;

 

Op grond van legitiem belang verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u persoonlijke aanbiedingen * te sturen (van ons en / of onze zorgvuldig geselecteerde partners);
 • om ons klantenbestand (aankoopgedrag en geschiedenis) te beheren en analyseren om de kwaliteit, variëteit en beschikbaarheid van aangeboden producten / diensten te verbeteren;
 • om vragenlijsten te houden over klanttevredenheid;

 

Zolang u ons niet op de hoogte hebt gesteld, overweegt u om producten / diensten aan te bieden die vergelijkbaar zijn met of gelijk zijn aan uw aankoopgeschiedenis / browsegedrag om ons legitieme belang te zijn.

Met uw toestemming verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u nieuwsbrieven en campagnes aanbiedingen te sturen (van ons en / of onze zorgvuldig geselecteerde partners);
 • voor andere doeleinden hebben we uw toestemming gevraagd voor;

 

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en / of uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor opties die door de wet worden geboden. We behouden ons het recht voor om persoonlijke gegevens die zijn verzameld te anonimiseren en om dergelijke gegevens te gebruiken. We zullen gegevens buiten de reikwijdte van dit beleid alleen gebruiken als deze geanonimiseerd zijn. We bewaren uw factuurgegevens en andere informatie die over u is verzameld zo lang als nodig is voor boekhoudkundige doeleinden of andere verplichtingen die voortvloeien uit de wet, maar niet langer dan

We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken voor aanvullende doeleinden die hier niet worden vermeld, maar die compatibel zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om dit te doen, zorgen we ervoor dat:

 • de koppeling tussen doelen, context en aard van persoonsgegevens is geschikt voor verdere verwerking;
 • de verdere Verwerking zou uw belangen niet schaden en
 • er zou een passende waarborg voor de verwerking zijn.

Wij zullen u op de hoogte houden van verdere Verwerking en doeleinden.

 

Wie heeft nog meer toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met vreemden. Persoonlijke gegevens over u worden in sommige gevallen aan onze vertrouwde partners verstrekt om de dienstverlening aan u mogelijk te maken of om uw klantervaring te verbeteren. We delen uw gegevens met:

 • Onze verwerkings partners:
 • Onze zakelijke partners:
 • Verbonden derden:

 

Wij werken alleen met verwerking partners die in staat zijn om een adequaat niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Wij onthullen uw persoonlijke gegevens aan derden of openbare functionarissen wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. We kunnen uw persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken als u hiermee hebt ingestemd of als er andere juridische redenen voor zijn.

 

Hoe we uw gegevens beveiligen

We doen ons best om uw persoonlijke gegevens veilig te houden. We gebruiken veilige protocollen voor communicatie en gegevensoverdracht (zoals HTTPS). We gebruiken anonimiseren en pseudonimiseren waar nodig. We controleren onze systemen op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen.  – beschrijf aanvullende beveiligingsmaatregelen.

Hoewel we ons best doen, kunnen we de veiligheid van informatie niet garanderen. We beloven echter om geschikte autoriteiten op de hoogte te stellen van datalekken. We zullen u ook op de hoogte stellen als er een bedreiging is voor uw rechten of interesses. We zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om inbreuken op de beveiliging te voorkomen en om autoriteiten te helpen bij eventuele inbreuken.

Als u een account bij ons hebt, merk dan op dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim moet houden.

 

Kinderen

We zijn niet van plan om informatie van kinderen te verzamelen of bewust te verzamelen. Wij richten ons niet op kinderen met onze diensten.

 

Cookies en andere technologieën die we gebruiken

We gebruiken cookies en / of vergelijkbare technologieën om klantgedrag te analyseren, de website te beheren, gebruikers bewegingen te volgen en informatie over gebruikers te verzamelen. Dit wordt gedaan om uw ervaring met ons te personaliseren en te verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer is opgeslagen. Cookies slaan informatie op die wordt gebruikt om sites te laten werken. Alleen wij hebben toegang tot de cookies die door onze website zijn gemaakt. U kunt uw cookies beheren op browser niveau. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan dit uw gebruik van bepaalde functies belemmeren.

We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • Noodzakelijke cookies – deze cookies zijn vereist opdat u enkele belangrijke functies op onze website kunt gebruiken, zoals inloggen. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie.
 • Functionaliteit Cookies – deze cookies bieden functionaliteit die het gebruik van onze service gemakkelijker maakt en maakt het mogelijk om meer gepersonaliseerde functies mogelijk te maken. Ze kunnen bijvoorbeeld uw naam en e-mail onthouden in opmerkingenformulieren, zodat u deze informatie niet de volgende keer opnieuw hoeft in te vullen bij het maken van opmerkingen.
 • Analytics-cookies – deze cookies worden gebruikt om het gebruik en de prestaties van onze website en onze services te volgen
 • Advertentiecookies – deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die voor u relevant zijn en voor uw interesses. Bovendien worden ze gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken. Ze worden meestal door advertentienetwerken op de website geplaatst met toestemming van de website-exploitant. Deze cookies onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties, zoals adverteerders. Vaak worden targeting- of advertentiecookies gekoppeld aan site functionaliteit die door de andere organisatie wordt aangeboden.

 

U kunt cookies die op uw computer zijn opgeslagen verwijderen via uw browserinstellingen. Als alternatief kunt u sommige cookies van derden beheren door een platform voor privacyverbetering te gebruiken, zoals optout.aboutads.info of youronlinechoices.com. Ga naar allaboutcookies.org voor meer informatie over cookies.

We gebruiken Google Analytics om verkeer op onze website te meten. Google heeft zijn eigen privacybeleid dat u hier kunt bekijken. Als u zich wilt afmelden voor tracking door Google Analytics, bezoekt u de opt-out pagina van Google Analytics.

 

Contactgegevens

Functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens of dit privacybeleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming Dagmar Voss via vossdagmar@gmail.com

 

TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Telefoon: +31 70 888 8500

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Laatste wijziging is doorgevoerd op 31 mei 2018.