Dagmar Voss » Boeken voor je KOPp

Boeken voor je KOPp

“Heb jij ook een link met aanbevolen boeken op je site?” Deze vraag kreeg ik tijdens mijn laatste workshop Een ontrafeling van de wirwar in je hoofd. “Nee, die heb ik nog niet”. Hoogste tijd daarom dat ik je een aantal titels geef, die je wellicht interessant gaat vinden.

Boeken die je meer inzichten geven in je eigen worstelingen of om ervaringsverhalen van anderen te lezen. Er staan studieboeken bij zoals Niemandskinderen maar ook literaire boeken zoals Tegenlicht van Esther Verhoef.

Hierbij mijn eigen aanbevolen lijst voor jou als volwassen KOPP dochter. Klik op de titel van het boek voor een uitgebreide beschrijving en verkoopinformatie.

Niemandskinderen
In dit indringende boek beschrijft Carolien Roodvoets de gevolgen van een onveilige jeugd en de verwerking ervan. Het boek prikt de fabel door dat ouders per definitie hun kinderen liefhebben. Niet (kunnen) houden van je kind is een onderwerp waar niet of nauwelijks over gesproken wordt – niet door de ouder(s), maar ook niet door het verwaarloosde kind zelf, dat de illusie van liefde nodig heeft om te kunnen overleven.

Het onverwoestbare kind
Hoe komt het dat sommige mensen het meest wrede, pijnlijke verleden te boven weten te komen, terwijl anderen er hun hele leven door beheerst worden? In Het onverwoestbare kind geeft Lillian B. Rubin antwoord op deze indringende vraag aan de hand van de levensverhalen van volwassenen (waaronder dat van haarzelf) die als kind gebukt gingen onder ernstige vormen van fysiek en geestelijk geweld in gezin en sociale omgeving, maar desondanks de weg wisten te vinden naar een bevredigend leven.

Leven met een psychisch zieke ouder.
Nederland telt meer dan 850.000 ouders met een psychische stoornis. Zo’n ziekte heeft uiteraard invloed op de jeugd van hun kinderen. Een groot deel van deze kinderen groeit desondanks op tot evenwichtige volwassenen, terwijl een ander deel vroeg of laat in het leven te maken krijgt met de uiteenlopende gevolgen van hun jeugdervaringen. In dit boek komen de factoren die hierbij een rol spelen ruimschoots aan bod.
In Leven met een psychisch zieke ouder laat gezondheidspsycholoog Sandra van Gameren zien hoe je deze kinderen – ook wel aangeduid met ‘koppers’ (kopp = kinderen van ouders met psychiatrische problemen) – kunt helpen hun veerkracht te behouden.

Vallen en opstaan.
Helen Bradshaw is 26 en leidt een redelijk gelukkig leven met een drukke baan bij een tijdschrift, een leuke huisgenoot, een aantrekkelijke, maar egocentrische huisbaas en een uitgebreid vriendinnennetwerk.
Wanneer haar vader plotseling overlijdt, is het alsof er een aardbeving plaatsvindt. Terwijl ze de rots in de branding is voor haar suïcidale moeder, lijkt haar eigen, toch chaotische leven verder af te brokkelen. Verwikkelingen met kat en dierenarts, persoonlijke blunders en vluchtgedrag wijzen op onverwerkt verdriet en tegenstrijdige gevoelens ten opzichte van haar overleden vader. Struikelend van crisis naar crisis, krijgt Helen langzaam weer grip op haar leven en weet ze haar eigen plek te vinden.

Opgroeien onder moeilijke gezinsomstandigheden.
Deze studie gaat over kinderen, die zich bewust zijn van de moeilijkheden in hun gezinssituatie en daaraan lijden, maar die zich toch weten te handhaven en te redden omdat zij qua persoonlijkheid minder kwetsbaar zijn. Welke factoren daar een rol in spelen, is object van studie in dit bijzonder interessante en belangwekkende boek.

Moederkruid en Dochter van Eva.
Moederkruid:
Twee zusje moeten met hun ouders verhuizen als de kleermakerij van hun vader failliet gaat. Volgens hun moeder wonen ze in de nieuwe buurt ver beneden hun stand, en de meisjes mogen zich daarom met niemand bemoeien. De relatie tussen de ouders – die toch al niet goed was – verslechtert verder, tot de ruzies en het isolement de beide zusjes bijna te veel worden. In een ingehouden stijl, wars van sentimentaliteit en effectbejag, beschrijft Carry Slee de pijn en de tragiek van opgroeien in onveiligheid.

Dochter van Eva:
Dochter van Eva is de nieuwe, aangrijpende roman van Carry Slee. Het meisje uit Moederkruid, dat de wereld om zich heen maar moeilijk te begrijpen vond, is ouder geworden. Thuis is de toestand niet veel verbeterd, en als haar zus het huis uit gaat, besluit ze het heft in eigen hand te nemen. Ze gaat op zoek naar een nieuwe moeder.

Blijf van m’n ouders af!
Ik hou van m´n ouders, maar ik baal ook van ze. Ik wil voor ze zorgen. Waarom moet ik dat doen?. Ik wil thuisblijven, maar ik wil ook met mijn vrienden weg. Ik ben boos. Mag ik wel boos zijn. Waarom heb ik zulke ouders.? Maar … anderen moeten wel van ze af blijven?
Tegenstrijdige gevoelens. Herken je ze? Blijf van m´n ouders af! Is vooral geschreven voor jongeren van wie de vader of moeder psychische problemen heeft maar als er bij jouw thuis iets anders speelt wat je moeilijk vindt, zul je je er ook in herkennen. Het is een heel praktisch boek / met informatie, oefeningen, tips en vooral, veel begrip.

Parentificatie.
Over het boek:Met parentificatie wordt bedoeld dat het kind op oneigenlijke wijze verantwoordelijk wordt (gemaakt) voor het welbevinden van de ouders. Als dusdanig is het vaak een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van allerlei psychopathologie. Parentificatie heeft een impact op de gehechtheid en/of zal de verhouding tot de anderen bepalen zoal niet hypothekeren. Het kind kan inderdaad in min of meerdere mate geroepen worden en/of zich geroepen voelen bepaalde oneigenlijke zorgen op zich te nemen. Het wordt als het ware te snel ouder. Het mobiliseert daarbij de nodige krachten en talenten. Maar op latere leeftijd kan zich dit fenomeen op uiteenlopende wijze wreken.

Tegenlicht.
Vera Zagt heeft het niet gemakkelijk gehad als kind. Haar moeder zat vaker in een psychiatrische inrichting dan dat ze thuis was, haar autoritaire vader behandelde haar alsof ze een van zijn rekruten was en gepest worden op school was ook eerder regel dan uitzondering.
Als volwassene heeft Vera nog altijd een beschadigd zelfbeeld. Ze is inmiddels twintig jaar samen met Lucien Reinders, een succesvol ondernemer. Haar huwelijk, haar werk als dierenfotografe en haar huis – ‘t Fort – zijn de drie wankele pijlers waarop haar leven steunt.

Een veilig gevoel.
Dit boek laat lezers op een begrijpbare manier kennismaken met de plaats die een psychisch zieke ouder inneemt in het leven van hun kinderen. Op een duidelijk manier krijgen volwassenen en kinderen inzicht in het ziektebeeld, de thuissituatie en de werking van de omgeving.

Altijd de sterkste thuis.
Caroline van Dullemen, socioloog en dochter van een moeder met MS, sprak met volwassenen over hun jeugd met een zieke ouder en de gevolgen daarvan voor hun verdere leven. Het zijn verhalen over verdriet, eenzaamheid, schuld en schaamte. Over blijven of weggaan, kiezen voor je ouders of voor jezelf. Maar ook: over relativeren en incasseren, je kunnen inleven in anderen en over zelfstandig en weerbaar worden.

Het drama van het begaafde kind.
Onlangs gelezen en ik was verrast over de duidelijke wijze waarop Miller beschrijft hoe wij onze schade kunnen herstellen. Het gaf mij wederom nieuwe inzichten in hetgeen van belang is, als je in je volwassen leven worstelt met pijnlijke emoties. Het belang van jezelf opbouwen door rouwverwerking en jezelf waarde leren toe te kennen!

Rusteloze benen.
Deze roman heb ik nog niet gelezen, maar ik was bij de boekenpresentatie van dit boek van Claudia Biegel. Een hedendaags familiedrama tegen de achtergrond van een traumatische KOPP jeugd. Opgegroeid met een moeder met psychiatrische problematiek is ze al vanaf jongs af aan speelbal van onmacht en onvoorspelbaarheid. Ik ga hem zeker nog lezen, maar wilde hem alvast met jullie delen.

Je kunt je leven helen.
Een ietwat zweverige titel waar ik persoonlijk niet snel iets mee heb. Maar van andere KOPP ervaringsdeskundigen heb ik goede verhalen vernomen over dit boek, maar ook andere titels van de schrijfster Louise Hay. De schrijfster legt uit dat je emotionele pijn en uitingen het gevolg zijn van innerlijke overtuigingen en gedachten. Zij helpt de lezer door dit met behulp van affirmaties te transformeren naar erkenning, vergeving en liefde voor jezelf. Al ervaring met deze boeken? Laat het me weten, ik ben heel benieuwd!

Spreken met de Spints
Een autobiografisch verhaal over de innerlijke strijd tussen liefhebben en loslaten. In deze novelle lees je de innerlijke belevenis van eenzame worsteling. Het boek is geschreven door gebruik te maken van metaforentaal, hetgeen de intensiteit versterkt. “Voor mij was geen hulp, dacht ik in het begin. Ik beschrijf de hand op mijn schouder die mij weer hoop gaf, mij een vorm aanreikte. Om nu wél een keuze te kunnen maken waardoor ik mijn leven weer kon leven. Het boek is geen aanklacht maar een ode aan de waarheid, de weg en het leven.”

Risicokind of evenwichtskunstenaar?
Opgroeien met een psychiatrisch zieke, verslaafde of verstandelijk beperkte ouder is voor kinderen vaak balanceren. Hun ouders worden soms zo opgeslokt door problemen dat het ze aan ruimte en aandacht ontbreekt om er voldoende voor hen te zijn. De persoonlijke verhalen die Elize Lam optekende, laten zien dat kind kunnen zijn in een dergelijke context niet meevalt. Het plaatst kinderen voor allerlei uitdagingen bij het vinden van hun weg, ook doordat hulpverleners hen als ‘risicokinderen’ en jonge mantelzorgers bestempelen. Een visie die onbedoeld hun kracht en mogelijkheden naar de achtergrond dringt.

Traumasporen; het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen
Dit diepmenselijke boek geeft een verhelderend inzicht in de oorzaken en gevolgen van trauma, en biedt hoop en duidelijkheid voor iedereen die de verwoestende effecten van traumatische ervaringen heeft leren kennen. Trauma is een van de grootste gezondheidsproblemen van deze tijd, niet alleen vanwege zijn uitwerking op slachtoffers van ongelukken en misdrijven, maar vooral ook vanwege de vaak minder zichtbare tol die huiselijk geweld, seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing en verslaving eisen. Op basis van ruim dertig jaar onderzoek en klinische ervaring in de voorhoede van zijn vakgebied, toont prof. dr. Bessel van der Kolk hoe de angst en het isolement in de kern van het trauma letterlijk veranderingen aanbrengen in zowel de hersenen als het lichaam. Hij verklaart waarom getraumatiseerde mensen steeds weer gekweld worden door onbegrijpelijke angst, gevoelloosheid en onbeheersbare woede, en hoe trauma hun vermogen om zich te concentreren, zich te herinneren, vertrouwensrelaties aan te gaan en zich thuis te voelen in hun eigen lijf negatief beïnvloedt.

Patronen doorbreken
Dit boek baseert zich op de schematherapie. Schematherapie leert je om de oorsprong van je gedragspatronen te doorgronden, hun invloed op je alledaagse leven te onderzoeken en jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen.
Aan de hand van vele voorbeelden en online beschikbare invuloefeningen maakt Patronen doorbreken duidelijk hoe patronen van gedrag, gedachten en gevoelens zijn ontstaan en hoe je die kunt veranderen.

Leven in je leven
Nog een breed toegankelijk boek over schematherapie geschreven door Young zelf. Het boek leert mensen hun negatieve gedachtepatronen, door de auteurs ‘valkuilen’ genoemd, te herkennen. Helder en aansprekend beschrijven zij elf van de meest voorkomende valkuilen, waaronder problematische relaties, een irrationeel gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst en eenzaamheid. Problemen waar veel mensen mee kampen. Tegelijkertijd bieden zij uitgebreide diagnostische tests en vragenlijsten om elke valkuil te herkennen, en stapsgewijze suggesties om ze in de toekomst te omzeilen.

De Zondebok In dit waargebeurde verhaal beschrijft de auteur de gevolgen van een onveilige jeugd en hoe zij dit heeft verwerkt. De mythe van ouders die altijd van hun kinderen houden werd ontkracht toen zij de rol van de zondebok binnen het gezin kreeg. De gevolgen lieten diepe sporen na tot ver in haar volwassenheid.

Het miskende kind in onszelf Het miskende kind in onszelf is vooral een boek over de ervaringen in onze (vroegste) kindertijd en hoe die van doorslaggevende invloed zijn op ons latere leven. Reeds vanaf ons prenatale bestaan kunnen we in min of meerdere mate verwond en gekrenkt geraken door miskenning van onze natuurlijke behoeften. Deze miskenning komt het duidelijkst naar voren in de verstoring van ons gevoelsleven. De onderdrukking van gevoelens is de pijn van het Kind in de volwassene. Dit boek wil de lezer uitnodigen om weer in contact te komen met zijn eigen miskende kind.

Voor zover mijn eigen lijst. Er zijn zeker nog veel meer interessante en waardevolle boeken met als thema KOPP. Heb jij een goede tip of wil je jouw ervaring van een boek delen? Laat dan een bericht achter!

Voor nu een warme groet van Dagmar.