Dagmar Voss » Vuistregels KOPP signalering voor hulpverleners, is tevens inzichtelijk voor de volwassen KOPP vrouw

Vuistregels KOPP signalering voor hulpverleners, is tevens inzichtelijk voor de volwassen KOPP vrouw

Dit is de KOPP-signalenkaart waar ik vroeger als hulpverlener mee werkte binnen organisaties. Ik kwam hem tegen tijdens het ordenen van mijn verzamelde KOPP informatie door de jaren heen. Het leek me nuttig om deze op mijn site te plaatsten. Handig voor andere hulpverleners, maar ook handig voor volwassen KOPP vrouwen. Biedt het herkenning vanuit je eigen jeugd?

ln het onderstaande gedeelte zal per leeftijdscategorie worden nagegaan op welke signalen je als hulpverlener alert moet zijn wanneer je te maken krijgt met een kind waarvan de verzorgende ouder psychiatrische problemen heeft. De signalen zichtbaar bij het kind, zullen in samenhang moeten worden gezien met een viertal K.O.P.P.-vuistregels die sturend dienen te zijn voor het gebruik van deze kaart.

Vuistregels KOPP signalering

  1. In het algemeen geldt: Hoe jonger het kind, hoe kwetsbaarder het zal zijn en des te ingrijpender de gevolgen voor de ontwikkeling.
  2. De invloed die de ouder met psychiatrische problemen heeft op de ontwikkeling van het kind is niet afhankelijk van de aard van de psychiatrische stoornis, maar van de ernst en de chroniciteit. Een hulpverlener zal waakzamer moeten zijn, naarmate de stoornis van de ouder voor het kind manifester is.
  3. Gezinnen met een ouder met psychiatrische problematiek worden dikwijls gekenmerkt door een geïsoleerd gezinssysteem. Het sociale netwerk is gering en beperkt zich veelal tot contacten met de familie. De grenzen tussen gezin en omgeving zijn in deze gezinnen dikwijls groot en grenzen tussen gezinsleden onderling zijn zwak. Het kind draagt hierdoor de psychiatrische problematiek van de ouder dikwijls als een geheim met zich mee. Met name kinderen die zelf ook een zeer gering netwerk hebben opgebouwd, lopen verhoogd risico op problemen.
  4. Uit bovenstaande vuistregels blijk dat er een aantal factoren is die de kans op psychosociale problemen bij kinderen van ouders met psychiatrische problematiek kunnen vergroten. Dit betekent echter niet dat we onderscheid kunnen maken in kinderen die wel en kinderen die later geen problemen zullen ontwikkelen. Ga er in de praktijk dan ook vanuit dat elk kind van ouders met psychiatrische problematiek risico kan lopen.

Het vervolg van de signaleringskaart, waarin de diverse leeftijden worden uitgewerkt met mogelijke bijbehorende KOPP verschijnselen, volgen snel. Houd de website hiervoor in de gaten, of schrijf je hier in voor mijn Inspiratie, dan krijg je hem automatisch in je mailbox!

Wil je meer weten over de gevolgen op volwassen leeftijd van chronische stress in je jeugd? Download dan hier mijn verslag van het betreffende symposium over dit onderwerp.

Warme groet van Dagmar.